Basisverzekering

Wanneer er wordt gesproken van de basisverzekering hebben we het over de basisverzekering van de zorgverzekering. In de wet is afgesproken dat de basisverzekering de meest primaire zorg dekt, zoals standaardzorg bij het ziekenhuis, apotheek of huisarts.

Ieder jaar laat het kabinet vastleggen wat er in het basisverzekeringspakket komt. Dat betekent dat inhoudelijk de pakketten voor de basiszorgverzekering niet mogen verschillen. Het basispakket laat zich dan ook het eenvoudigst vergelijken. U kunt ook kiezen voor een aanvullende verzekering, maar daar bent u niet tot verplicht. In tegenstelling tot de basisverzekering kan het pakket van de aanvullende verzekering tussen zorgverzekeraars wel sterk verschillen. De website www.goedkoopstezorgverzekering.nl maakt het met filteropties eenvoudig om de goedkoopste zorgverzekering te selecteren uit ieders wensen. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om bij 2 verschillende verzekeraars een pakket af te sluiten. Bij verzekeraar A voor uw basisverzekering en bij verzekeraar B een aanvullende verzekering. Iedere zorgverzekeraar is verplicht om u verzekeren voor het basispakket wanneer u dat wilt.

Wanneer u een laag inkomen heeft ontvangt u van de overheid een tegemoetkoming in de zorgkostenmiddels een zorgtoeslag. Naast de basispremie betaald u ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de basisverzekering. Dit is een percentage van uw inkomen. In 2013 zijn er ook de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo is het eigen risico omhoog gegaan naar € 350 en worden loophulpmiddelen, zoals rollators verwijderd uit de basisverzekering.