Schadeverzekering

Een schadeverzekering is een verzekering die een vergoeding verstrekt van vermogenschade wanneer de verzekerde persoon dit zou lijden. Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden wordt de werkelijke schade vastgesteld en daarna aan de verzekerde uitgekeerd.

Op schadeverzekeringen zijn ook een aantal oorzaken uitgesloten, zoals molest. Dat is schade ontstaan, voortkomend uit een conflictsituatie. Hierbij kan gedacht worden aan een gewapend conflict, burgeroorlog, terrorisme en oproer. Overigens dit geen keuze van de schadeverzekeraars. Dit is vastgesteld in de Wet op het financieel toezicht. Ook natuurrampen zijn uitgesloten van een schadeverzekering. Natuurrampen kunnen een dermate hoge schade veroorzaken dat verzekeraars failliet kunnen gaan wanneer de schade vergoed zou moeten worden. Ook in dat geval zou u dus ook niets vergoed krijgen. Bij natuurrampen kan gedacht worden aan aardbevingen, overstromingen, vulkanische uitbarsting en ook rampen met atoomkernreacties.

Een schadeverzekering is vaak voor bedrijven interessant, zodat ondernemers veel risico’s kunnen verzekeren.